MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Reference

Spolupráce s průmyslovými, výzkumnými a vědeckými organizacemi hraje důležitou úlohu v oblastech výzkumu a vývoje společnosti. Společná úsilí při řešení projektů rozvoje vědy a techniky jsou garancí úspěšných aplikací v průmyslové oblasti.

   ČESKÁ REPUBLIKA

 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Liberty Ostrava a.s.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
 • BONATRANS, a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • ČEZ, a.s., JE Dukovany
 • ČEZ, a.s., JE Temelín
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • ŠKODA POWER, a.s.
 • Mott Mac Donald spol. s r.o.
 

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • AE Jaslovské Bohunice, a.s.
 • AE Mochovce, a.s.
 • DUSLO Šala
 

   RAKOUSKO

 • VÖEST ALPINE GmbH&Co AE
 • VÖEST ALPINE Industrieanlagebau GmbH&Co.
 

   POLSKO

 • Huta Czestochowa
 • ICHPW
 

   LUCEMBURSKO

 • PROFILARBED SA
 

   FRANCIE

 • LAFARGE SA
 • USINOR
 

   BELGIE

 • UDINE & ALZ NV
 • COMETSAMBRE SA
 

   VELKÁ BRITANIE

 • CORUS UK Ltd.
 

   NIZOZEMÍ

 • KEMA Arnhem
 

   ŠVÝCARSKO

 • ALSTOM Ltd.
 

   ŠPANĚLSKO

 • SIDENOR I+D, S.A.

   ČESKÁ REPUBLIKA

 • VŠB – TU Ostrava
 • VÚT Brno
 • ŠKODA VÝZKUM, s.r.o.
 • ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ, a.s.
 • COMTES FMT, s.r.o.
 • SVÚOM, s.r.o.
 • SVÚM, a.s.
 • ČVÚT Praha
 • VÚHŽ, a.s.
 

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • TU Košice
 • VÚZ Bratislava
 • Slovenská akadémia ved Košice
 

   BELGIE

 • Centre de Recherches Metallurgiques (CRM)
 

   RAKOUSKO

 • Materials Center Leoben (MCL)
 

   ITÁLIE

 • Centro Sviluppo Materiali (CSM)
 • ISPESL ROMA
 

   PORTUGALSKO

 • Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
 

   ŠVÉDSKO

 • IVL Svenska Miljoeinstitutet AB
 

   FRANCIE

 • Ecole Centrale de Lyon
 

   NIZOZEMÍ

 • SKF ERC Nieuwegein
 • Institute for Energy JRC-PETTEN
 

   NĚMECKO

 • RWTH Achen
 

   USA

 • EPRI
 

   JAPONSKO

 • TOHOKO University, Sendai
 

   NORSKO

 • AKER SOLUTIONS
 

   VELKÁ BRITÁNIE

 • University of Leicester

   ČESKÁ REPUBLIKA

 • MPO ČR
 • MŠMT ČR
 • AV ČR
 • GA ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR