MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Kontakty

Obchodní jméno: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Sídlo: Pohraniční 693/31, Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika
Telefon: +420 595 953 511
E-mail: infommvyzkum.cz
IČ: 25 87 08 07
DIČ: CZ 25 87 08 07
ID datové schránky: xutkhik
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. CZK, EUR
Č. ú.: 1055005073/5500
IBAN: CZ3955000000001055005073

Komerční banka, a.s. CZK
Č. ú.: 123-8626350287/0100
IBAN: CZ4501000001238626350287

Komerční banka, a.s. EUR
Č. ú.: 123-8626380267/0100
IBAN: CZ5001000001238626380267
Elektronická fakturace: fakturacemmvyzkum.cz
Všeobecné obchodní podmínky:
GPS souřadnice: 49°48'56.440"N, 18°15'32.204"E
Mapa:

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Jednatel společnosti Ing. Jakub Švrček, Ph.D.
Tel.: +420 595 952 390
Mobil: +420 724 392 169
E-mail: jednatelmmvyzkum.cz
Jednatel společnosti Ing. Ladislav Kander, Ph.D.
Tel.: +420 595 956 029
Mobil: +420 724 513 089
E-mail: reditelmmvyzkum.cz
EKONOMIKA
Finanční ředitel Ing. Radim Janoš, MBA
Tel.: +420 595 954 655
Mobil: +420 724 009 125
E-mail: financemmvyzkum.cz
MANAGEMENT KVALITY
Manažer systému řízení kvality Ing. Jan Mutina
Tel.: +420 595 953 002
Email: kvalitammvyzkum.cz
MANAGEMENT PROJEKTŮ
Řízení projektů doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Tel.: +420 595 954 366
E-mail: projektymmvyzkum.cz
OBCHOD
Obchodní manažer Rudolf Kříž
Tel.: +420 720 050 855
E-mail: obchodmmvyzkum.cz
TECHNICKÉ SLUŽBY
Technický ředitel Roman Skenderov
Tel.: +420 595 953 568
E-mail: sluzbymmvyzkum.cz
VÝZKUMNÉ ÚTVARY A LABORATOŘE
Metalurgický výzkum,
Ocelárenský výzkum,
Výzkum tváření
doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Tel.: +420 595 954 366
E-mail: metalurgiemmvyzkum.cz
Metalurgický výzkum,
Hutní poloprovoz
E-mail: vyrobammvyzkum.cz
Vývoj a výroba zkušebních strojů,
Konstrukce
E-mail: konstrukcemmvyzkum.cz
Výzkum materiálového inženýrství Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Tel.: +420 595 956 174
E-mail: creep.labmmvyzkum.cz
Laboratoře,
Mechanické dílny

Ing. Petr Čížek, Ph.D.
Tel: +420 595 953 624
E-mail: laboratoremmvyzkum.cz